MijnAstmacoach


MijnAstmacoach is een beveiligde en persoonlijke pagina op het internet die u op zes manieren helpt bij de behandeling van uw Astma:


Kenniskuren


Met een kenniskuur komt u meer te weten over een bepaald onderdeel van de behandeling van Astma. Een kenniskuur bestaat uit een paar korte “gesprekken” die u met uw computer voert. De computer stelt vragen en op basis van de antwoorden die u geeft, krijgt u informatie, tips en persoonlijke adviezen. Dat kan zijn in de vorm van tekst, afbeeldingen, filmpjes en geluidsfragmenten. Wilt u weten aan welke kenniskuur u op een bepaald moment het meeste heeft, dan kunt u zich daarbij laten adviseren door MijnAstmacoach. Enkele voorbeelden van kenniskuren zijn:

  • Wat iedereen moet weten over Astma
  • Verslechtering de baas
  • Stoppen met roken
  • Omgaan met angst
  • Steun vragen en krijgen van anderen
  • Astma en werk
  • Omgaan met energie
  • Intimiteit

Reminders


Een reminder is een berichtje aan uzelf dat op vaste tijden naar uw mailbox wordt gestuurd. Bijvoorbeeld om u te helpen herinneren aan het innemen van uw medicatie op een bepaald tijdstip, of aan het uitvoeren van een wekelijkse sportieve activiteit. Bij het maken van een reminder kunt u zelf bepalen hoe lang en hoe vaak u de reminder wilt ontvangen.


Voorbereiden spreekuur


Afhankelijk van uw situatie komt u één tot meerdere keren per jaar voor controle op het spreekuur van uw zorgverlener. Een aantal dagen voor een controleafspraak ontvangt u via MijnAstmacoach een vragenlijst waarmee u de afspraak voorbereidt. De vragenlijst geeft u en uw zorgverlener duidelijkheid over de mate waarin uw astma op dat moment onder controle is en welke klachten en beperkingen u daarbij ervaart. Zo is op het moment van de controleafspraak al duidelijk waar het gesprek vooral over moet gaan.


Astma controle test


Met de Astma controle test houden u en uw zorgverlener een vinger aan de pols tussen twee controleafspraken in. De test bestaat uit een korte vragenlijst die kijkt hoe het met uw astma gaat en die aangeeft of het nodig/verstandig is om contact op te nemen met uw zorgverlener. Of en hoe vaak u de test via MijnAstmacoach ontvangt (maandelijks tot halfjaarlijks) bepaalt u samen met uw zorgverlener.


Individueel zorgplan


In het individueel zorgplan ziet u in één oogopslag welke afspraken u met uw zorgverlener heeft gemaakt over de behandeling van uw astma. Bijvoorbeeld over uw persoonlijke behandeldoel en de medicatie. Ook vindt u hier de laatste longmeting, het meest recente kenniskuuradvies en de datum van uw volgende controleafspraak. Het individuele zorgplan onderhoudt u samen met uw zorgverlener.


Contact met uw zorgverlener


Via MijnAstmacoach kunt u op elk moment een vraag stellen of iets doorgeven aan uw zorgverlener. Natuurlijk wel zolang het niet dringend is. In dat geval kunt u beter bellen.Het gebruik van MijnAstmacoach


Tijd


U bepaalt zelf hoe vaak en waarvoor u MijnAstmacoach gebruikt. Wilt u een keer wat meer weten over een onderdeel van de behandeling dan start u een kenniskuur. Wilt u meer halen uit de controleafspraak bij uw zorgverlener dan bereidt u deze afspraak voor. Vindt u dat de tijd tussen twee controleafspraken te lang is of vindt u het prettig dat er een vinger aan de pols wordt gehouden, dan maakt u gebruik van de Astma controle test.

Het volgen van een kenniskuur kost afhankelijk van de kuur die u volgt 1 tot 4 dagen, 5-10 minuten per dag. Het voorbereiden van een controleafspraak kost ongeveer 5 minuten en het uitvoeren van een Astma controle test ongeveer 2 minuten.

U hoeft voor MijnAstmacoach nooit thuis te blijven. Alles wat u met MijnAstmacoach doet, kunt u doen op het moment dat het u uitkomt.


Privacy


MijnAstmacoach vormt een onderdeel van de behandelrelatie die u heeft met uw zorgverlener. Alle informatie binnen MijnAstmacoach wordt daarbij strikt vertrouwelijk behandeld.


Beschikbaarheid


U kunt gebruikmaken van MijnAstmacoach zolang u wordt behandeld door de zorgverlener die MijnAstmacoach voor u heeft aangezet.


Kosten


Aan het gebruik van MijnAstmacoach zijn voor u geen kosten verbonden. Wel moet u beschikken over een verbinding met het internet en een eigen e-mail adres.


Vragen


Heeft u vragen over het gebruik van MijnAstmacoach of wilt u weten welke zorgverleners in uw buurt MijnAstmacoach beschikbaar stellen, neem dan contact op met de ontwikkelaars van MijnAstmacoach op 046-4588001.