Over MijnAstmacoach


MijnAstmacoach is een omgeving op het internet die patiënt en zorgverlener, als onderdeel van de behandelrelatie, ondersteunt bij het stimuleren en uitvoeren van adequaat zelfmanagement. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van MijnAstmacoach is de ‘Zorgstandaard Astma Volwassenen’ van de Long Alliantie Nederland.

MijnAstmacoach omvat gepersonaliseerde patiënteducatie, een persoonlijk zorgplan, online communicatie met zorgverlener en monitoring van de gezondheidstoestand. Voor MijnAstmacoach wordt gebruik gemaakt van gevalideerde informatie en vragenlijsten. Bij de inhoudelijke ontwikkeling van MijnAstmacoach is samengewerkt met zorgverleners uit de eerste en tweede lijn en met het longfonds.

MijnAstmacoach is een initiatief van Sananet Care en GlaxoSmithKline.


Over Sananet Care


Sananet Care ontwikkelt medisch gevalideerde telebegeleidings-oplossingen die via verschillende technologische kanalen, zoals internet, zorgTV en mobiele telefoons, de zorg voor chronisch zieken ondersteunen. Centraal daarbij staat de versterking van zelfmanagement en het voorkomen van over- of onderbehandeling.


Over GlaxoSmithKline


GlaxoSmithKline behoort tot de leidende, innovatieve farmaceutische en health care bedrijven in de wereld. Het is de bedrijfsmissie van GSK om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren door hen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.


NL/RESP/0033/13